Het boerenbedrijf van de toekomst 

Met de aanplanting van duizenden jonge bomen en planten is de kiem gelegd voor het eerste grootschalige voedselbos van Limburg en een van de grootste voedselbossen van Nederland en Europa. Het nu nog jonge bos zal de komende jaren uitgroeien tot een volledig natuurlijke, uitbundig producerende voedselfabriek. Precies zoals Moeder Natuur het ooit bedoeld heeft.

De melkveehouderij van de familie Venner is een voorbeeld als boerenbedrijf van de toekomst, met de omschakeling van traditionele landbouw naar agroforestry. Het is een totaal andere, nieuwe manier van landbouw: in plaats van het bewerken van de natuur, laten we de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan. Met als belangrijkste doel: het produceren van voedsel. Na het aanplanten van het voedselbos laten we de natuur met rust en doet zij haar ding. Er wordt niet geschoffeld, geploegd of gespoten. Het enige dat nog overblijft is het oogsten. Lui boeren dus, mét de natuur mee in plaats van ertegen. De door de traditionele landbouw uitgeputte bodem krijgt geleidelijk haar eens zo rijke biodiversiteit en vitaliteit terug. En dat is niet alleen goed voor mensen; óók voor dieren, vogels en insecten, die we nu al in aantal en soort zien toenemen!

Laag voor laag

Het voedselbos is een vitaal ecosysteem dat door de mens is ontworpen naar het voorbeeld van de natuur. Het heeft een vegetatielaag met hoge kruinbomen, minimaal drie andere vegetatielagen, een rijk bosbodemleven en een robuuste omvang. Een voedselbos herbergt een rijk geschakeerde, snel toenemende biodiversiteit. Het Leuker voedselbos gaat een veelheid aan vruchten produceren. Een greep uit het ‘assortiment’: walnoten, tamme kastanjes, appels, peren, pruimen, kweepeer, olijfwilgen, shipova, kaki fruit, Szechuan peper, Siberische honingbes en nog veel meer. Rondom het voedselbos zijn elzen geplant die dienst doen als windsingel. De inheemse houtsingels creëren een bloesemboog, een plek voor onze bestuivers.

Voedselbos en klimaat

Voedselbossen hebben een positieve impact op ons klimaat. Net als gewone bossen helpen voedselbossen om CO2 uit de lucht te halen. Vooral jonge bossen nemen gretig CO2 op: tijdens hun groei leggen ze het vast in hun bladeren, takken en bodem. Naar verwachting haalt het Leuker voedselbos de komende jaren minimaal 10.000 ton CO2 uit de lucht. Een bijkomend voordeel is dat een voedselbos veel beter opgewassen is tegen de langdurige droogte en extreme regenbuien ten gevolge van klimaatverandering dan traditionele landbouw. Een echte win-win dus voor mens en natuur.

Verandering is de enige constante

Zou het niet fantastisch zijn als we binnen nu en 10 jaar nog veel meer voedselbossen op Nederlandse bodem kunnen realiseren door het ombuigen van traditionele landbouw? Initiatiefnemer en voedselbos-pionier Mark Venner is hiervan overtuigd. Vanuit zijn onderneming Food Forest Factory neemt hij je graag mee in zijn visie en het voedselbos-proces: van strategie tot uitvoering.

Een unieke plek in het groen om te ontsnappen aan de dagelijkse drukte, op adem te komen en weer volledig in contact te komen met de natuur en jezelf. Een bijzondere overnachtingsplek tussen de bomen en struiken.

LEUKER 1818 is een bruisende broedplaats voor ecosysteem denkers en doeners die de stap willen zetten naar een duurzame toekomst. Vanuit onze passie en kennis helpen wij je graag op weg.