2022

Na jarenlange trouwe dienst zullen de melkkoeien in december met pensioen gaan.

2021

Op 27 november 2021 vindt de tweede aanplantdag plaats. Dit keer worden er 2.000 voedselproducerende bomen en struiken geplant: peer, pruim, vijg, appel, shipova, Szechuan peper, nashipeer, gele kornoelje, honingbes, kastanje, walnoot en kweepeer. De natuur is al volop aan het werk en herstelt zich geleidelijk. De eerste sporen van een toenemende biodiversiteit zijn duidelijk zichtbaar: we spotten verschillende soorten vogels, meerdere insecten, molshopen, knaagsporen van reeën en meer. Het bewijs dat het werkt!

2020

Het voedselbos wordt verrijkt met de aanplanting van 1.500 voedselproducerende struiken. Een greep uit de verschillende soorten struiken: Japanse kwee, olijfwilg, duindoorn, rode bes, zwarte bes, kruisbes, vruchtmeidoorn en vlier. De natuur krijgt vervolgens vrij spel.

2019

Het voedselbos-avontuur gaat daadwerkelijk van start: de eerste 12.000 planten de grond in. Het zijn inheemse plantensoorten ter bevordering van het voedselbossysteem: ze creëren luwte en beschutting en trekken insecten en andere dieren aan. Deze dieren zijn essentieel om het ecosysteem optimaal te laten functioneren.

2018

Eind 2018 zit Mark samen met zijn vader en Wouter van Eck om tafel om de plannen voor het eerste agrarische voedselbos van Limburg te bespreken.

 

2017

Na een aantal bijeenkomsten en het bijwonen van een lezing met Wouter van Eck als spreker – dé voedselbospionier – vallen voor Peters jongste zoon Mark alle puzzelstukjes op hun plek. Hij raakt er steeds meer van overtuigd dat het voedselbos het boerenbedrijf van de toekomst is.

2011

De Tungelroyse beek is in ere hersteld. In 1962 werd de pittoreske beek gekanaliseerd om water af te voeren voor de landbouw. Daarnaast werd de beek decennialang gebruikt als dumpplaats voor een zinkfabriek. Om dit menselijke geweld te herstellen, heeft het Waterschap de beek gesaneerd en weer op een natuurlijke manier heringericht. De Tungelroyse beek, die een natuurlijke begrenzing vormt van het voedselbos, is nu weer een prachtige meanderende beek en een leefgebied voor tal van planten en dieren.

2005

De nieuwste trend dient zich aan binnen de landbouw: schaalvergroting. Maar daar wil Peter niet in mee. De 50 overgebleven zwart-witte melkkoeien worden trouw meerdere malen per dag gemolken, maar verdere uitbreiding wordt niet doorgezet.

1994

Grootvader Jozef Venner draagt de melkveehouderij over aan zijn zoon Peter Venner.

1973

Een belangrijke trend die zich aandient binnen de landbouw is specialisatie: diversiteit maakt plaats voor een melkveehouderij met enkel koeien.

1930

Wat begon als een kleine, eenvoudige boerderij met een paar kippen, varkens en een koe, wordt door de volgende generaties Venner voortgezet. Het bedrijf gaat met zijn tijd mee en weet zich continu aan te passen aan veranderende omstandigheden.

1818

Boer Henricus, de eerste generatie Venner, vestigt zich aan de rand van het pittoreske Tungelroyse beekje ergens in het buitengebied van Midden-Limburg. De Venners hebben het er naar hun zin. In de jaren die volgen worden dieren gehouden, wordt het land bewerkt en wordt er van het leven genoten. Hier is het thuiskomen. Hier is het Leuker.