Adopteer een LEUKER Kip (CSA)

 200,00

Adopteer een LEUKER Kip en scharrel een voedselbos bij elkaar!

Wat levert een adoptiekip op? Eieren… Voor jou zullen dat er 6 per kip per week zijn, een doosje dus. Maar ook: een Leuker kip scharrelt letterlijk een voedselbos bij elkaar.

26 op voorraad

Beschrijving

Adopteer een LEUKER Kip en scharrel een voedselbos bij elkaar!

Het aanleggen en onderhouden van een voedselbos kost naast geduld ook geld. Een voedselbos werpt na gemiddeld 7 jaar de eerste vruchten af. De eerste zeven jaren zijn dan ook de zeven magere jaren waarbij er enkel kosten en geen baten zijn. Om deze periode te overbruggen hebben wij 249 LEUKER kippen aangeschaft. Deze Leuker kippen wonen in een mobiele kippenkar, hebben een vrije uitloop in onze boomgaarden en hebben naast voer uit reststromen van humane consumptie de rol om gras, ‘afval’ uit de tuinderij, onkruid, slakken en plaaginsecten om te zetten in voedzame eieren. Ook produceren de kippen mest, dat in de juiste verhouding waardevolle voeding is voor de teelt van eenjarige gewassen in de tuinderij. Zo bieden Leuker kippen een oplossing voor voedselverspilling en houden de kringloop lokaal.

Wat levert een adoptiekip op? Eieren… Voor jou zullen dat er 6 per kip per week zijn, een doosje dus. Deze kunnen per week bij ons ophaalpunt opgehaald worden. Maar ook: een Leuker kip scharrelt letterlijk een voedselbos bij elkaar.

Een Leuker kip is te adopteren voor 200 euro per jaar (inclusief btw); daarvoor zijn dus zorg, voer en jouw eieren geregeld. Elke week zijn de eieren op te halen bij ons afhaalpunt in Baexem.

Extra informatie

Extra informatie

Al onze voor adoptie beschikbare kippen leven in een grote toom van maximaal 249 kippen. Met uw adoptie ondersteunt u per geadopteerde kip effectief 1/249e van de hele toom voor de afgesproken periode.

De adoptieperiode is één jaar, tenzij hierboven iets anders is opgenomen. Voor het einde van iedere adoptieperiode vragen we u of u voor het komend periode opnieuw uw Leuke(r) Kip(pen) wilt adopteren.

Omdat onze kippen (bijna) iedere dag een ei leggen hebben we iedere week verse eieren voor alle adoptanten. Als u een week niet kunt ophalen, dan mag u van maximaal twee  weken de eieren in één keer ophalen, vooraf of achteraf, in overleg. Komt u langer achtereen niet uw eieren ophalen, dan zullen we de eieren bij de lokale voedselbank aanbieden om onze lokale gemeenschap te ondersteunen én voedselverspilling te voorkomen.

Hoewel we onze dieren optimaal verzorgen zou het kunnen gebeuren dat door ziekte, of door maatregelen van de overheid, of enige andere reden op enig moment het leveren van eieren tijdelijk niet mogelijk is. In dat geval pauzeren we onze afspraken gedurende de weken waarin afhalen niet mogelijk is en verlengen we de adoptieperiode met het aantal gemiste weken zodat u alsnog uw eieren krijgt als we weer kunnen leveren.

We gaan er uiteraard niet van uit, maar mocht u als gevolg van deze overeenkomst en de uitvoering daarvan hoe dan ook schade lijden, dan moeten we onze aansprakelijkheid beperken tot maximaal de waarde van het adoptiebedrag per betalingsperiode. Alleen zo kunnen we de toekomst van Leuker borgen.